Velykų šventė – Easter Celebration

Velykų šventė – Easter Celebration

Velykų šventė Maloniai kviečiame visus į Britų Kolumbijos Lietuvių Bendruomenės rengiamą Velykų šventę, įvyksiančią šeštadienį,  2016 kovo 19 dieną, nuo 14-17 val. Estonian Church/hall  6520 Oak St. (Lower floor). Šventės metu bus marginami  ir ridenami margučiai (bus...