Gruodžio 3 d. Vankuverio lietuviai susirinko drauge švęsti artėjančių šv. Kalėdų.  Gera buvo pradėti šventinį laikotarpį susėdant prie lietuviškų vaišių stalo su žmonėmis, kuriuos jungia lietuviška dvasia, meilė gimtinei/tėvynei Lietuvai, kuriems bendraujant skamba lietuvių kalba.

Renginio pradžioje susirinkusius  pasveikino šventės organizatorės Birutė Macijauskas ir Rūta Vrubliauskaitė -Tryon.  Gausiai susirinkusiais svečiais pasidžiaugė ir Bendruomenės Prezidentas Linas Antanavičius, kuris po trumpo kreipimosi į visus, pradėjo metinį visuotinį Bendruomenės narių susirinkimą. Aptarus nuveiktus darbus bei biudžeto klausimus, buvo surengti Direktorių Tarybos narių rinkimai 2017 metams.  Iki naujų rinkimų Prezidentu liko Linas Antanavičius, vice-Prezidente Birute Macijauskas, iždininke – Daiva Ross. Direktoriais  buvo perrinkti – Algis Jaugelis ir Rūta Vrubliauskaitė-Tryon. Taip pat buvo išrinktos naujos Direktorių Tarybos narės – Akvilė Petrulytė ir Dominyka Naujokaitė.

Po rinkimų trumpai buvo pristatytos pagrindinės Bendruomenės veiklos sritys: Kristina Irrgang papasakojo apie jau antrus metus jos organizuojamą Bendruomenės narių “žygių grupę”;  Rūta Vrubliauskaitė-Tryon pristatė antrus mokslo metus veikiančią bei jos vadovaujamą šeštadieninę lituanistinę mokyklėlę “Pelėdžiukų klubas”, pasidžiaugė išaugusiu mokinukų skaičiumi, mokyklėlei Kanados lietuvių fondo skirta gausia finansine parama ir pakvietė visas mamytes ir tėvelius, dar to nepadariusius, atsiųsti savo vaikučius mokytis lietuvių kalbos drauge su kitais Bendruomenės vaikučiais; Birutė Macijauskas pristatė jau kitų metų pradžioje pradėsiančią veikti jos organizuojamą “menininkų klubą” bei šios grupės būsimus projektus.

Po metinio susirinkimo, pritariant gitaristui Enrico Renz, į svečius su savo poezijos posmu  “One More Day” kreipėsi poetė Lilija Valis . Taip pat skambėjo Jono Baltakio pianinu atliekamas Vince Guaraldi “Charlie Brown Christmas” kūrinys.

Renginio metu susirinkusieji kartu prisiminė mūsų Bendruomenės žmones, kurie per paskutinius metus savo nuveiktais darbais garsino Lietuvos vardą, puoselėjo lietuvybę ir Lietuvos kultūrą, skatino bendruomeniškumą bei stiprino Bendruomenės matomumą Kanadoje ir padėkojo jiems, apdovanojant juos už jų veiklą bei pasiekimus Tomo Dogelio kepta lietuviška duona.

Šventėje apsilankė ir visų lauktas Kalėdų senelis. Vaikučiai kartu su kitais svečiais sugiedojo Seneliui „Džiaugsmingų šventų Kalėdų“ bei pakvietė jį į ratelį kartu pažaisti „Stovi miške nameliukas“. Visi mažieji buvo apdovanoti Kalėdų senelio dovanomis – Adventiniais kalendoriais, spalvinimo bei informacinėmis knygelėmis apie Lietuvos kraštą, jos tradicijas ir kultūrą.

Visi dalyviai bandė savo sėkmę „dovanų šulinyje“, iš kurio laimingiausiųjų vardus ištraukęs Kalėdų senelis jiems įteikė renginio rėmėjų padovanotas dovanas.

Šventės metu buvo parduodami B. Macijauskas kalėdiniai atvirukai. Taip pat buvo galima įsigyti tiesiai iš Lietuvos atkeliavusių atvirukų, pagamintų iš džiovintų pievų žiedų. Kiekvienas paaukotas pinigėlis yra parama vaikų dienos centro “Vilties angelas” vaikams. Atvirukus kuria mamos meno terapijos grupės “Šeimos Užuovėja” metu. Jei nespėjote įsigyti šių meno kūrinių šventės metu, kreipkitės į Neringą Kubilienę.

Dėkojame visiems susirinkusiems, šventės organizatoriams, rėmėjams (Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai, Lietuvos garbės konsului Vankuveryje Christopher Juras, Linui Antanavičiui (Linas Antanavicius, Barrister & Solicitor), Kristina Irrgang (Renaissance Spa & Wellness Center), Tomas Dogelis (My Slice Pizza & Bread).

Linkime visiems gražaus ir ramaus Adventinio laikotarpio ir  džiaugsmingų šv. Kalėdų!

 

[]