Brangieji,

Sveikiname Jus su Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena!

Šiandien prisimename ir dėkojame tiems, kurie okupacijos metu tikėjo laisva Lietuva ir darė viską, kad taptume laisvi.

Sukaupkime savyje jėgas ir saugokime tai, ką gavome su laisve – puoselėkime mūsų krašto tradicijas, saugokime gimtąją kalbą, bei stiprinkime lietuvybės dvasią.

Bendruomenės Taryba

________________________________________

Dear Members and Friends,

Happy Restoration of Independence of Lithuania day!

Today we remember and thank to those who, during the occupation, believed in an independent Lithuania and did everything for us to become free.

Let us gather the efforts to maintain what we received with the freedom – let us nurture our Lithuanian traditions, preserve our language and strengthen our Lithuanian spirit.

Community Council