Vankuverio lituanistinė mokyklėlė „Pelėdžiukų klubas“  vėl atvėrė duris savo mažiesiems –

Vancouver’s Lithuanian School “Pelėdžiukų klubas” opens its doors again to its young students

Praėjusį šeštadienį, rugsėjo 10 d., Britų Kolumbijos lietuvių bendruomenės šeštadieninė lituanistinė mokyklėlė “Pelėdžiukų klubas” pradėjo antruosius mokslo metus. Džiaugiamės išaugusiu dalyvių skaičiumi  – šiemet į mokyklėlę jų užsiregistravo dvidešimt.

Į pirmąją pamoką susirinko 13  jų mamų atlydėtų vaikučių, kuriuos pasitiko mokyklėlės vėdėjos Rūta ir Liana. Sveikiname šiemet prie “Pelėdžiukų klubo” prisijungusias pavaduojančias užsiėmimų vedėjas Ramintą  ir Kristiną. Taip pat sveikiname į Klubą įstojusį Joną, kurio atliekama muzika skambės  vaikučiams dainuojant daineles, šokant bei žaidžiant lietuviškus žaidimus.

Šiais mokslo metais mažieji „pelėdžiukai“ vėl rinksis du kartus per mėnesį, šeštadieniais. Užsiėmimų metu vaikučiai bus pažindinami su Lietuvos kraštu, kultūra bei mokomi lietuvių kalbos. Bus skaitomos lietuviškos knygelės, skambės vaikiškos dainos, žaidžiami žaidimai. Ir vėl kartu švęsime šventes bei savo pasirodymais puošime mūsų Bendruomenės renginius.

Sveikiname visus vaikučius ir mokytojus su naujais mokslo metais! Lai būna jie gražūs, produktyvūs ir sėkmingi!


On Saturday September 10th, British Columbia’s Lithuanian Community Saturday school “Pelėdžiukų klubas” began its second school year. We are thrilled at the growing number of students attending.  This year 20 students are registered with the school.

On the first day of school, 13 mothers and their children were greeted by school organizers and teachers Ruta and Liana.  This year, we are excited to have Raminta and Kristina as assistant teachers. We are also happy to have Jonas joining “Pelėdžiukų klubas” whose piano music will be accompanying our song and dances.

This school year, our  ”little owls” will be meeting twice a month on Saturdays where they will be exposed to Lithuanian culture and taught the language. Children’s books will be read, songs will be sung and games will be played. We will be celebrating Lithuanian holidays with our Lithuanian Community and will enliven Community Events with our musical performances.

We send everyone our best wishes for the new school year.  May it be a productive and successful year!

For more information on joining the Saturday school, please contact coordinators at [email protected].