Bendruomenės šeštadieninė lituanistinė mokyklėlė “Pelėdžiukų klubas” –
Community Lithuanian Saturday school “Pelėdžiukų Klubas” (Little Owls’ Club)

Britų Kolumbijos lietuvių bendruomenės Vankuveryje vaikučių šeštadieninė lituanistinė mokyklėlė “Pelėdžiukų klubas” (toliau-Klubas) savo veiklą pradėjo 2015 m. rugsėjo 26 d. “Pelėdžiukų klubas” buriasi du kartus per mėnesį šeštadieniais nuo 14 – 16 val. Vasaros metu mokyklėlės užsiėmimai nevyksta.

Šiuo metu “Pelėdžiukų klubą” lanko 10-15 vaikučių nuo 1,5 metų iki 6 metų amžiaus.

Klubo užsiėmimų metu kuriamas bei stiprinamas vaikučių ryšys su Lietuva mokant juos lietuvių kalbos, supažindinant su šalies kultūra, papročiais ir tradicijomis. Vaikučiams skaitomos lietuviškos knygelės, kartu dainuojamos dainos, žaidžiami žaidimai, daromi rankdarbiai. Jauniausiai (pagrindinei) vaikučių grupei paaugus, mokyklėlėje bus mokoma rašybos, gramatikos ir skaitymo.

Klubo dalyviai buriasi kartu švęsti šventes (šv. Kalėdas, Haloweeną ir kt.). Vaikučiai savo pasirodymais taip pat puošia Lietuvių bendruomenės renginius: per 2015 m. Kalėdas vaikučiai kartu su savo mamomis surengė trumpą kalėdinį koncertą, o Nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjime sudainavo “Brangiausias spalvas”.

Tėvelius, norinčius leisti savo vaikus prisijungti prie “Pelėdžiukų klubo” ir leisti mažiesiems pabūti lietuviškoje aplinkoje, įjungiant juos į “Pelėdžiukų klubo” veiklą, o patiems geriau vienas kitą pažinti prie puodelio kavos, kviečiame kreiptis į Rūtą arba Lianą adresu [email protected]

Dalyvavimas užsiėmimuose yra nemokamas, tačiau gali būti renkama rinkliava užsiėmimų metu naudojamoms priemonėms įsigyti. Pamokėlės organizuojamos savanorišku pagrindu ir neatlygintinai. Klubas neturi pastovių patalpų, todėl susibūrimai šiuo metu vyksta vaikučių tėvų namuose.


The Lithuanian Community of British Columbia opened its Lithuanian Saturday school “Pelėdžiukų Klubas” (Little Owls Club) on September 26th, 2015 on the initiative of parents in the Greater Vancouver area. The school is in session two Saturdays per month from 2-4pm between September and May, with a break over the summer months. 10-12 enthusiastic children aged one and a half to six years presently attend.

The goals of the Saturday school are to foster our children’s understanding of the Lithuanian language, culture and traditions, and to strengthen their ties to Lithuania. Each Saturday school session features Lithuanian songs, games, and story time, with time reserved for free play and a special craft. As the first group of young students matures, more emphasis will be placed on reading and writing in Lithuanian, and Lithuanian grammar.

The Little Owls who attend the school also gather to celebrate holidays such as Halloween, Christmas, and Easter, and delight Vancouver Lithuanians with performances at community events, such as their rendition of “Brangiausias spalvas” (The Dearest Colours) at the recent Independence Day Commemoration in March 2016.

Parents who are interested in giving their young children the opportunity to learn and interact in a Lithuanian setting are invited to join “Pelėdžiukų klubas”. Active participation in the school’s activities also gives parents the chance to visit and socialize over a cup of coffee while the children engage in free play.

At this time participation in the school is free; however a small fee may be requested at a later time to cover the cost of some supplies. Lessons are organized by parent-volunteers, and hosted in participants’ homes on a volunteer rotational basis.

For more information on joining the Saturday school, please contact coordinators Liana or Ruta at [email protected].