KALĖDŲ ŠVENTĖ & VISUOTINIUS METINIS SUSIRINKIMAS / CHRISTMAS EVENT & AGM
Brangūs Bendruomenės nariai ir bičiuliai,
Kviečiame Jus į mūsų Kalėdų šventę bei Bendruomenės visuotinį metinį susirinkimą, įvyksiančius š.m. gruodžio 9 d., šeštadienį, 15:30 val., Estonian Church/Hall, 6520 Oak St., Vankuveryje.
Šventėje apsilankys Kalėdų senelis.
Visus, atvyksiančius su vaikučiais, prašome informuoti organizatorius apie dalyvausiančių vaikų skaičių, kad vaikučiai neliktų be dovanų (prašome pranešti iki lapkričio 20d. el. paštu: [email protected])
Renginio metu įvyks Bendruomenės visuotinis metinis susirinkimas, kurio metu bus pristatyta Bendruomenės 2017-ųjų metų veikla, pateikta finansinė ataskaita bei išrinkti Direktorių valdybos nariai.
Norinčius prisijungti prie Bendruomenės organizacinės veiklos, kviečiame teikti kandidatūras iki lapkričio 27 d. el. paštu: [email protected]
Šventės metu Bendruomenės nariai turės galimybę pristatyti ir pardavinėti savo kūrybos darbus: meno kūrinius, savo išleistas knygas, fotografijos darbus, ar kitokios veiklos vaisius. Norinčius paruošti savo stendą, kviečiame atvykti į renginio vietą anksčiau (nuo 15.00 val.)
Renginio dalyvius prašome prisidėti prie bendrų vaišių savo mėgstamu patiekalu.
Rekomenduojama auka: asmeniui – $10/ šeimai – $20.
Renginio rėmėjai: Kanados Lietuvių Fondas, Linas Antanavicius, Barrister & SolicitorKristina Irrgang ir jos Renaissance Spa & Wellness Centre, My Slice Bakery“MY Slice Pizza” ir Lietuvos garbės konsulas Vankuveryje p. Christopher Juras.
***************
Dear Members and Friends of our Community,
We invite you to attend our Community Christmas Event and Annual General Meeting on Saturday, December 9th, at 3:30 p.m. at the Estonian Church/Hall 6520 Oak St, Vancouver.
A special guest – Santa will bring presents to our little ones. To make sure that no one stays without presents, parents please inform us about the number of kids who will attend the event by November 20th via email [email protected]
During the Event we will also have our Annual General Meeting. Those who want to join or Community in organising its work please send us your short resumes by November 27th via email [email protected]
Please bring your favorite dish to share!
Suggested donation: Individuals $10/ Families $20.
The Christmas Celebration is sponsored by the Canadian Lithuanian Foundation, Linas Antanavicius, Barrister & Solicitor , Kristina Irrgangand her Renaissance Spa & Wellness Centre, My Slice Bakery“MY Slice Pizza” and Lithuanian Honorary Consul in Vancouver Mr. Christopher Juras.
We are very looking forward to seeing everyone there!