2017 m. gegužės 5-8 dienomis Kalgaryje ir Edmontone rengiamas piliečių priėmimas konsuliniais klausimais

Siekiant gerinti konsulinių paslaugų teikimo Lietuvos Respublikos piliečiams kokybę Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija ir Lietuvos Respublikos ambasada Kanadoje 2017 m. gegužės 5-8 dienomis rengia išvažiuojamąją konsulinių paslaugų teikimo misiją į Kalgarį ir Edmontoną.

Priėmimai vyks:

2017 m. gegužės 5-6 dienomis Kalgaryje, adresu: 923, 13th. avenue S.W. Calgary AB T2R 0L3.

2017 m. gegužės 7-8 dienomis Edmontone, adresu: Lietuvių namai (Lithuanian Hall) 11629-83 street, Edmonton, AB T5B 2Y7.

Bus priimami Lietuvos Respublikos piliečių prašymai ir dokumentai dėl pasų keitimo ir išdavimo, užsienyje sudarytų civilinės būklės aktų įtraukimo į apskaitą Lietuvoje, konsulinių pažymų išdavimo, dokumentų legalizavimo bei atliekami kiti konsuliniai veiksmai.

Interesantus priims Lietuvos Respublikos ambasados Kanadoje trečioji sekretorė Gitana Bagdonienė.

Pageidaujančius kreiptis dėl konsulinių paslaugų maloniai prašome iš anksto registruotis Lietuvos Respublikos ambasadoje telefonu: 613 567 5458 ext 22 arba el. paštu [email protected], nurodant savo vardą, pavardę, asmens kodą arba gimimo datą, kokios konsulinės paslaugos pageidaujate ir kuriuo laiku Jums būtų patogiau atvykti. Bus priimami tik iš anksto užsiregistravę asmenys. Informacija dėl dokumentų, reikalingų konsuliniams veiksmams atlikti, teikiama tik aukščiau nurodytu telefonu ir el. paštu.


Pranešimas apie misiją


Consular mission to Calgary and Edmonton on the 5-8th of May, 2017

The intent of this letter is to inform you that the Embassy of Lithuania to Canada is organizing a consular mission to Calgary and Edmonton respectively on the 5th until the 8th of May, 2017. During the mission there will be a possibility for you to submit documents regarding reinstatement of your Lithuanian citizenship, issuance and renewal of passports, personal/family status change after marriage, birth, authentication of the documents, consular certificate issuance etc.

The meeting will take place:

From the 5th until the 6th of May inclusively in Calgary at the following address: 923, 13th avenue S.W. Calgary AB T2R 0L3;

From the 7th until the 8th of May inclusively in Edmonton at the following address: Lithuanian Hall (Lietuvių namai) 11629-83 Street, Edmonton, AB T5B 2YZ;

This consular service will be hosted by the Third secretary of the Embassy of Lithuania Gitana Bagdoniene. All the applicants are expected to confirm an appointment either by phone at 6135675458 ext 22 or alternatively by e-mail [email protected]. The applicants should be ready to provide their name, surname, personal code or date of birth, consular service required and the most convenient time for the appointment. Only registered applicants shall be served. Information regarding necessary documents is only obtainable through the contact information provided above.

Consular Mission Info