Lietuvių Bendruomenių FB Siena | Lithuanian Community FB Wall

Ieškote lietuvių Kanadoje? Norite sužinoti daugiau kas vyksta Kanados lietuvių bendruomenėse?

Žemiau rasite įvairių lietuvių bendruomenių Facebook puslapius, čia sužinosite daugiau kas bendruomenėse vyko, vyksta ir dar vyks 🙂

Looking for Lithuanians in Canada? Would like to know what’s happening in different communities?


Below you’ll find list of Facebook pages of Lithuanian communities across Canada. Find out more about past, current and future events.

Lithuanians of BC

KLB

Lietuvos Ambasada

Mes Lietuviai Pasaulyje

Otavos Lietubviai

KLJS

Hamiltono Aušros Vartų Parapija

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė

Globali Lietuva

Toronto Lietuviai

Vancouver Estonian Society