Vankuverio Lietuvių Bendruomenė
Lithuanian Community of BC
home about us local business contacts guest book archivesHow to Steal a Wife (Lithuania)
(Kaip pavogti žmoną)

European Union Film Festival
The Cinematheque, 1131 Howe Street
Monday, November 24 - 6:30pm

VANCOUVER —Lithuania's entry in the 17th annual European Union Film Festival is How to Steal a Wife (2013) a lively comedy and Lithuanian box-office hit from Donatas Ulvydas, director of 2011’s record-smashing Fireheart: The Legend of Tadas Blinda.

When an investment banker unjustly accused of stealing millions is released from prison, he has nowhere to live but in the apartment of his ex-wife and her new husband. The resulting comic conflict is heightened by the unsolved mystery of the missing 300 million litas.

Based on a play by Croatian writer Miro Gavran, and starring popular Lithuanian actors Giedrius Savickas, Rimantė Valiukaitė, Ramūnas Cicėnas, and Inga Jankauskaitė.

$11 Adult
$9 Senior/Student

RESTRICTED TO 18+
$3 annual membership required

The Cinematheque
1131 Howe Street, Vancouver
24hr Film Infoline: 604.688.FILM

eufilmfestival.com


2015 metų liepos 3-5 dienomis planuojama dešimtoji Šiaurės Amerikos lietuvių dainų šventė Čikagoje. Ruošiamas įspūdingas ir nuotaikingas dainų ir kitų pramogų savaitgalis. Daugiau informacijos apie renginį rasite šventės tinklalapyje www.dainusvente.org/lt/

Vankuverio Lietuvių Bendruomenė norėtų suburti šiai šventei chorą. Dalyviams tektų ruoštis individualiai pagal dainų šventės svetainėje pateiktas natas. Įrašai, pagal kuriuos dalyviai galės repetuoti savo partijas, bus pateikti iki Kalėdų. Planuojamos bendros repeticijos Vankuveryje du kartus prieš Kalėdas, o vėliau keletą kartų prieš pat šventę. Dalia Viskontienė, choro dirigentė iš Toronto praves keletą repeticijų, taip pat bus galimybė pabendrauti su Seattle choru ir jų dirigentu, Dainiumi Vaičekoniu. Bus labai smagu!

Jei susidomėjote, prašau siųskite atsakymą elektroniniu paštu iki spalio 12tos dienos. Bus nuostabus renginys!

Atsakykite: info@lianasipelis.com


The planning of the Tenth North American Lithuanian Song Festival is well underway. Mark your calendar for July 3-5, 2015 for a trip to Chicago to experience this unique event. It is a wonderful weekend of singing and socializing. Please see the festival website for details: www.dainusvente.org/en/

The Lithuanian Community of BC is interested in creating a Vancouver choral group for the event. It would involve practicing on your own with the festival scores and CD (all choral parts will be recorded on the internet website and will be available for downloading by Christmas), and coming together for group practices twice before Christmas and several times in 2015. Dalia Viskontas, a festival choral director from Toronto, will lead rehearsal several times. There is also the opportunity to meet with Seattle's choir to practice together with their choral director, Dainius Vaicekonis.

Please send a reply email by October 12th if you have interest in participating! It will be a wonderful event.

Reply to: info@lianasipelis.com