Vankuverio Lietuvių Bendruomenė
Lithuanian Community of BC
home about us local business contacts guest book archives


Kviečiame į Lietuvos Nepriklausomybės
dienos paminėjimą

Kada: Sekmadieni, Kovo 8-ta, 2015
Durys atsidaro: 15:00 val. iki 18:00 val.
Kur: Canadian Memorial Center for Peace 1825 West 16th
(16th and Burrard) The Fireside Room, II-as aukštas
Įėjimas: $10 asmeniui, $20 šeimai


Programa:
Bus pristatomas trumpas filmas ir
vyks diskusija kartu su dalyviais iš Lietuvos, Estijos ir Ukrainos apie kylančias grėsmes Baltijos regionui.


Prasome visus atsinešti savo mėgstamiausią šalta patiekala bendram stalui.
 

Ar dalyvausite?
TAIP NE

Lithuanian Independence Day Commemoration

When: Sunday, March 8th, 2015
Doors open: 3 pm. to 6 pm
Where:Canadian Memorial Center for Peace
1825 West 16th (16th and Burrard) The Fireside Room, 2nd Floor

Admission: $10/person, $20/family.
 

Program:
A short film and a panel discussion with
speakers from the Estonian, Ukrainian and Lithuanian
communities regarding the dangers to
national sovereignty in Eastern Europe today.


Please bring your favorite dish to share.
Refreshments and drinks will be available.

Will you attend?
YES NO

2015 metų liepos 3-5 dienomis planuojama dešimtoji Šiaurės Amerikos lietuvių dainų šventė Čikagoje. Ruošiamas įspūdingas ir nuotaikingas dainų ir kitų pramogų savaitgalis. Daugiau informacijos apie renginį rasite šventės tinklalapyje www.dainusvente.org/lt/

Vankuverio Lietuvių Bendruomenė norėtų suburti šiai šventei chorą. Dalyviams tektų ruoštis individualiai pagal dainų šventės svetainėje pateiktas natas. Įrašai, pagal kuriuos dalyviai galės repetuoti savo partijas, bus pateikti iki Kalėdų. Planuojamos bendros repeticijos Vankuveryje du kartus prieš Kalėdas, o vėliau keletą kartų prieš pat šventę. Dalia Viskontienė, choro dirigentė iš Toronto praves keletą repeticijų, taip pat bus galimybė pabendrauti su Seattle choru ir jų dirigentu, Dainiumi Vaičekoniu. Bus labai smagu!

Jei susidomėjote, prašau siųskite atsakymą elektroniniu paštu iki spalio 12tos dienos. Bus nuostabus renginys!

Atsakykite: info@lianasipelis.com


The planning of the Tenth North American Lithuanian Song Festival is well underway. Mark your calendar for July 3-5, 2015 for a trip to Chicago to experience this unique event. It is a wonderful weekend of singing and socializing. Please see the festival website for details: www.dainusvente.org/en/

The Lithuanian Community of BC is interested in creating a Vancouver choral group for the event. It would involve practicing on your own with the festival scores and CD (all choral parts will be recorded on the internet website and will be available for downloading by Christmas), and coming together for group practices twice before Christmas and several times in 2015. Dalia Viskontas, a festival choral director from Toronto, will lead rehearsal several times. There is also the opportunity to meet with Seattle's choir to practice together with their choral director, Dainius Vaicekonis.

Please send a reply email by October 12th if you have interest in participating! It will be a wonderful event.

Reply to: info@lianasipelis.com