Vankuverio Lietuvių Bendruomenė
Lithuanian Community of BC
home about us local business contacts guest book archives
Brangūs Lietuviai,

Pranešimas apie renginį šių metų
Lapkričio 19 dieną, 19:30 val.


Pasaulinio garso sportinių šokių pora iš Lietuvos  Indrė Kučinskaitė ir Edgaras Baltaragis atvyks į Vankuverį ir dalyvaus Snowball Classic Dance čempionate
www.snowballclassic.com.

Šokėjai  yra Lietuvos sportinių šokių čempionai bei tarptautinių varžybų dalyviai. Apsilankymo metu, pora norėtų susipažinti su Vankuverio lietuviais bei sutiko atlikti parodomąją šokių programą.   

Renginys vyks:

Federico's Supper Club
1728 Commercial Drive
www.federicossupperclub.com


Vakaro programa:
Atvykimas: 7.00 – 7.30pm.
Vakarienė:  7.30 – 8.30pm.
Šokių programa: 8.30 – 9.00pm.
Gyva muzika: 9.00 – 11.00pm.

Kaina $50.


Į kainą įskaičiuota: Itališka trijų patiekalų vakarienė.

Laukiame atsakymo ir apmokėjimo iki Lapkričio 1 dienos: chrisjuras@telus.net

Mokėjimo čekiai gali būti išrašyti bendruomenei “Lithuanian Community of BC”.

Dear Lithuanians,

We would like to inform you of an upcoming event on
November 19th, 2014 at 7.30pm.


Indre Kucinskaite and Edgaras Baltaragis - two world famous dancers from Lithuania (http://www.youtube.com/watch?v=Ymvp9yAe3jU)  will be in Vancouver taking part in the Snowball Classic Dance Championship www.snowballclassic.com.

They are present and past Lithuanian dance champions who have taken part in many competitions around the world including the World dance championships. During their visit to Vancouver they would like to meet the local Lithuanian community and have agreed to give us a private performance.

The event will take place at:

Federico's Supper Club
1728 Commercial Drive
www.federicossupperclub.com

Evening:
Arrive 7.00 – 7.30pm.
Dinner:  7.30 – 8.30pm.
Dance Show: 8.30 – 9.00pm
Live Music 9.00 – 11.00pm

Cost per ticket $50.


Includes: Italian Three Course Dinner.

Please RSVP and payment by November 1: chrisjuras@telus.net

Cheques can be made out to “Lithuanian Community of BC”.


2015 metų liepos 3-5 dienomis planuojama dešimtoji Šiaurės Amerikos lietuvių dainų šventė Čikagoje. Ruošiamas įspūdingas ir nuotaikingas dainų ir kitų pramogų savaitgalis. Daugiau informacijos apie renginį rasite šventės tinklalapyje www.dainusvente.org/lt/

Vankuverio Lietuvių Bendruomenė norėtų suburti šiai šventei chorą. Dalyviams tektų ruoštis individualiai pagal dainų šventės svetainėje pateiktas natas. Įrašai, pagal kuriuos dalyviai galės repetuoti savo partijas, bus pateikti iki Kalėdų. Planuojamos bendros repeticijos Vankuveryje du kartus prieš Kalėdas, o vėliau keletą kartų prieš pat šventę. Dalia Viskontienė, choro dirigentė iš Toronto praves keletą repeticijų, taip pat bus galimybė pabendrauti su Seattle choru ir jų dirigentu, Dainiumi Vaičekoniu. Bus labai smagu!

Jei susidomėjote, prašau siųskite atsakymą elektroniniu paštu iki spalio 12tos dienos. Bus nuostabus renginys!

Atsakykite: info@lianasipelis.com


The planning of the Tenth North American Lithuanian Song Festival is well underway. Mark your calendar for July 3-5, 2015 for a trip to Chicago to experience this unique event. It is a wonderful weekend of singing and socializing. Please see the festival website for details: www.dainusvente.org/en/

The Lithuanian Community of BC is interested in creating a Vancouver choral group for the event. It would involve practicing on your own with the festival scores and CD (all choral parts will be recorded on the internet website and will be available for downloading by Christmas), and coming together for group practices twice before Christmas and several times in 2015. Dalia Viskontas, a festival choral director from Toronto, will lead rehearsal several times. There is also the opportunity to meet with Seattle's choir to practice together with their choral director, Dainius Vaicekonis.

Please send a reply email by October 12th if you have interest in participating! It will be a wonderful event.

Reply to: info@lianasipelis.com